Skip to main content

Disclaimer & privacy statement

Disclaimer

Wij hebben onze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar het kan voorkomen dat de inhoud verouderd of niet correct is. Wij stellen het natuurlijk op prijs wanneer je ons op een foutje wijst. Voor de gevolgen van het gebruik van de informatie kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Zonder onze toestemming mag niets van onze website worden gepubliceerd.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om je aan te geven welke gegevens wij over jou verzamelen, waar we die gegevens voor gebruiken en met wie wij deze gegevens delen.  Wij vinden de bescherming van jouw persoonlijke gegevens erg belangrijk en zullen hier zorgvuldig mee omgaan.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op al onze producten en diensten.

 Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening en algehele bedrijfsvoering verzamelen wij voor eigen gebruik de volgende persoonsgegevens:

 • naam en contactgegevens van onze contactpersonen bij klanten, prospects, leveranciers en partners.
 • beeldmateriaal tbv onze eigen communicatie
 • gegevens vanuit onze rol als werkgever

Op onze website verzamelen wij persoonsgegevens door middel van cookies, gericht op de functionaliteit en analyse doeleinden. Deze bestaan uit:

 • de activiteiten op onze website
 • IP-adressen
 • locatiegegevens
 • internet browser en gebruikte device

Namens onze klanten en uitsluitend voor het uitvoeren van onze dienstverlening voor deze specifieke klant verzamelen en beheren wij daarnaast de volgende persoonsgegevens:

 • beeldmateriaal ten behoeve van onze dienstverlening.
 • namen en contactgegevens tbv e-mailings

Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

De gegevens die wij verzamelen en bewerken voor eigen doeleinden zijn door jou zelf of je bedrijf/organisatie aan ons verstrekt of verkregen vanuit een relatie dmv bijvoorbeeld een lead. Ook het gebruik van onze website, het accepteren van de cookies en het inschrijven voor onze nieuwsbrief zijn bronnen voor deze informatie. Voor het volgen van het website gebruik maken wij gebruik van zogenaamde ‘pixels’ van externe partijen zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Google. Hiervoor verwijzen wij naar het privacybeleid van het desbetreffende platform.

De persoonsgegevens die wij namens onze klanten verzamelen en verwerken zijn immer via de klant verkregen en/of in hun opdracht vervaardigd, waarmee de verkrijging onder hun verantwoordelijkheid valt.

Waarvoor gebruiken we deze gegeven?

Wij gebruiken je persoonsgegevens om producten of diensten te leveren. Als onderdeel hiervan kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken bij correspondentie in verband hiermee.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen via onze websites, o.a. door middel van het plaatsen van cookies, over het algemeen:

 • om onze websites te beheren en verbeteren (waaronder het opstellen van statistieken over het gebruik van onze websites)
 • om de inhoud van onze websites aan te passen en u zo een meer persoonlijke ervaring te bieden en uw aandacht te vestigen op informatie over producten en diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn
 • om verzoeken die u via onze websites doet te administreren en te beantwoorden
 • om u online gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag;
 • om u op websites van derden specifieke advertenties van eBirds of derden te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond;
 • voor naleving van van toepassing zijnde vereisten van wet- en regelgeving;
 • klantrelatiemanagementdoeleinden; werving- en bedrijfsontwikkelingsdoeleinden;
 • bescherming van onze rechten.

 

De wettelijke grondslag waarop wij ons baseren bij het verwerken van persoonsgegevens

De wet verplicht ons om in deze Privacyverklaring de wettelijke gronden te vermelden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken.

Wij gebruiken je persoonsgegevens over het algemeen voor de hierboven uiteengezette doeleinden omdat: (a) dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en geen onnodige invloed heeft op jou belangen of grondrechten en vrijheden (zie hieronder); (b) dit noodzakelijk is wegens vereisten van wet- en regelgeving of vereisten waaraan wij verplicht moeten voldoen, zoals het bewaren van gegevens voor belastingdoeleinden (c) dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen die wij met jou of jouw bedrijf zijn aangegaan of voor de uitvoering van stappen voorafgaand aan het contract ; of (d) wanneer wij voorafgaande toestemming hebben verkregen (bijvoorbeeld door je acceptatie van onze cookies door het gebruik van onze website).

Voorbeelden van de ‘gerechtvaardigde belangen’ waarnaar hierboven verwezen wordt zijn: (I) om met jou te communiceren over relevante informatie over onze dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten); (II) om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten); (III) om gebruik te maken van kostenefficiënte diensten (bijvoorbeeld gebruik van IT platforms); (IV) voor de beveiliging van onze computersystemen, structuren en netwerken; (V) om te voldoen aan onze bedrijfsdoelstellingen.

Als wij wettelijk verplicht zijn om jouw voorafgaande toestemming te verkrijgen om je van bepaalde marketingmaterialen te voorzien, dan zullen wij je uitsluitend van deze marketingmaterialen voorzien wanneer wij hiervoor deze toestemming van je hebben verkregen.

Als je geen marketingmaterialen meer van ons wenst te ontvangen, dan kunt je te allen tijden op de volgende link voor uitschrijven klikken in de ontvangen communicatie of e-mail info@ebirds.nl

Met wie delen wij de gegevens?

In verband met een of meerdere doeleinden die vermeld werden in het bovenstaande gedeelte maken wij jouw gegevens in het algemeen bekend aan:  gelieerde entiteiten binnen eBirds; mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van eBirds voor het tonen van relevante informatie; derden die diensten verlenen aan ons (zoals leveranciers van computersystemen, platform providers, leveranciers van goederen en diensten (zoals leveranciers van marketingdiensten als wij toestemming hebben jouw persoonsgegevens met hen te delen); tussenpersonen waarmee wij samenwerken; bevoegde autoriteiten; en een potentiële partners of aandeelhouders van eBirds.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens op de systemen van eBirds en middels datapartners en platformen zo lang als nodig is om het doel waarvoor ze verzameld werden te bereiken of om te voldoen aan vereisten van wet- en regelgeving of intern beleid.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij respecteren de privacy van iedere betrokkene en zullen er voor zorgen dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in onze administratie. Wij spannen ons verder naar redelijkheid in onze systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maken daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Wat zijn je rechten en hoe kun je contact met ons opnemen?

Jij hebt verschillende rechten in verband met jouw persoonsgegevens. Je hebt met name het recht om:

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij van jou bewaren
 • te vragen dat wij jouw persoonsgegevens die wij van jou bewaren bijwerken, of om jouw onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren
 • te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij van jou bewaren verwijderen, of de manier waarop wij deze persoonsgegevens verwerken beperken
 • jouw toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens door ons in te trekken (voor zover de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming)

Om jouw rechten uit te oefenen, of als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@ebirds.nl.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of aanvullen.

Toekomstige wijzigingen van of aanvullingen op het verwerken van persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring die voor jou van invloed kunnen zijn, worden via een toepasselijk kanaal doorgegeven, afhankelijk van de manier waarop wij gewoonlijk met jou communiceren.