AMELS - DAMEN

2018

AMELS levert luxe, moderne, hoogwaardige jachten vanuit haar werf in Vlissingen – de grootste superjacht-faciliteit in Nederland. Sinds 1991 maakt AMELS deel uit van het familiebedrijf DAMEN – een van ’s werelds beste scheepsbouwers.

Wij hebben de mogelijkheden voor de toepasssing van social media communicatie in kaart gebracht en een analyse gemaakt van het social media gebruik tot dan toe. Het positioneren van de verschillende merken is voor de keuze van kanalen, maar vooral voor de keuze voor content, leidend geweest in ons advies. Naast theoretische handvatten zijn praktische tips gedeeld, die door AMELS worden toegepast.

  • social media advies
  • social media analyse
Bekijk meer projecten
eBirds & Amels - jacht