Vlissingse Bedrijven Club (VBC)

2019 – heden

De Vlissingse Bedrijven Club (VBC) heeft als doelstelling de gezamenlijke Vlissingse ondernemersbelangen te behartigen. Daarnaast is het bevorderen van het onderlinge netwerk tussen de leden een speerpunt. Het kennen van elkaars activiteiten en het aangaan van samenwerkingen tussen de leden wordt gestimuleerd om zo het economisch klimaat te bevorderen. Daarnaast onderkent de VBC het belang van cultuur; een belangrijk basisonderdeel voor een gezonde en leefbare omgeving.

Voor VBC maken, beheren en plaatsen wij de berichtgeving op de LinkedIn pagina.

  • content creatie
  • content management

Leave a Reply