Skip to main content

Content creatie

Met kwalitatieve, eigen content zorg je dat je op blijft vallen.

Wat je plaatst heeft sterke invloed op de effectiviteit van je aanwezigheid op social media. En we snappen dat het geen dagelijks werk voor je is om dat goed te doen. Voor ons is het dat wel. Wij kunnen de hele content creatie en management voor je uitvoeren. Dit betekent dat wij eerst relevante berichten (tekst/foto/video) voor je maken. Of we laten dit maken door een van onze partners. Wij bewaken de kwaliteit! Daarna plaatsen we deze content op de geselecteerde social media kanalen. We gaan hierbij uit van een doordacht plan. In dit plan hebben we onder andere per kanaal, de doelgroep en tone-of voice vastgelegd. En wij weten inmiddels goed welk soort berichten het beste renderen via welk kanaal.

We beheren voor jou je social media uitingen, en we monitoren de resultaten. Regelmatig overleg en bijsturing zorgen ervoor dat je online berichtgeving effectief is en blijft.

Projecten - social media content creatie